Jdi na obsah Jdi na menu
 


Coleyovy toxíny

17. 11. 2008

Mé marné vědecké snahy – Coleyovy toxíny a deoxyribonukleázy.

 

Obrazek

Areál Státního zdravotního ústavu v Praze 10

 

 

V  šuplíku mi zůstává ještě celý štos dnes již uzavřených a dnes již i historických prací, kterými jsem chtěl přispět blahu lidstva.

Motivace.

 

Jako studenta zdravotnické školy mě ohromila neblahá situace při diagnostice i při léčbě řady nemocí. Tak jsem si řekl, že po celou dobu mého působení ve zdravotnictví se pokusím vylepšit situaci v tomto oboru jak se dá. Toto moje předsevzetí mi umožnilo zaměstnání ve výzkumném zdravotnickém ústavu a tolerance mých nadřízených při soukromých  pokusech. V sedmdesátých letech byla taková situace, alespoň na některých pracovištích, kdy na pracovištích bylo někdy více zaměstnanců než práce pro ně. Tak zbývala doba pro různá školení, brigády i pro šplhouny, kteří si doplňovali svoji „kvalifikaci“ v různých kurzech leninských univerzit, kurzů odborářských schůzí a školení. Někteří tuto volnost využívali po svém ještě efektivněji. Předčasným útěkem před koncem pracovní doby, vymýšlením nejrůznějších povinností, které je nutné splnit právě v pracovní době, házením se marod při stavbě chat atd. 

Obrazek

Kolektiv spolupracovníků v SZÚ kam jsem v r.1971 nastoupil pod vedením PhMr.Josefa Mottla,CSc Dole vpravo sedící autor JAV..

Nouze nás naučila.

 

Mě práce zajímala. Bylo tam hodně problémů a nedostatků. Například nebyl dostatek kvalitních chemikálií a diagnostik dovážených z devizových oblastí. Bylo nutné je nahradit, vymyslet něco nového atd. To byla parketa pro mě. Po splnění objednávek a rutinní práce jsem se pouštěl do pokusů  Vše mě zajímalo. Kupříkladu z mých dětských let jsem vlastnil zelenou knížku od dr.Herčíka. Tam byl popsán pokus se svítícími bakteriemi.

Obrazek

Text v knížce od dr.Fredinanda Herčíka( z r.1954) o světélkujících bakterich, který jsem využil by mohl napovědět i našim "odborníkům" v roce 2008 kteří si i dnes nevědí rady se světélkujícími kostmi kuřete z ledničky, jak o tom referovala čs.televize.

 

 

 Hned jsem to vyzkoušel. Vhodné chemikálie nebyly k dispozici ,tak jsem vyzkoušel vše náhradní a podařilo jsem. V temnotě komorového termostatu jsem mohl ukázat své nastávající (byla též laborantkou ve stejné laboratoři jako já) svítící fotobakterie izolované z ryb a hovězího masa.

Praktické výsledky

 

Ctí mi bylo abych ,ve spolupráci přes mého šéfa , s dcerou  českého nositele Nobelovi ceny , připravil definované medium pro kultivaci mléčné ušlechtilé bakterie Propionibacterium,(bakterie s vůní a chutí ementálu) které bylo základem pro výrobu kysaného nápoje Elvit vyráběného v Průmyslu mléčné výroby v Hradci Králové.

Spolupráce i ocenění.

 

Další spolupráce s docentem Ehrenbergerem ,vášnivým myslivcem byla, nejen preparace trofejí ale i při  vývoji diagnostické půdy pro počítání počtu bakterií v potravinách, s kterou jmenovaný stařičký vědec uspěl i v USA.  Podařilo se mi do praxe zavést sběr použitého hutného polystyrénu (z mikrobiologických misek) jako první recyklaci použitých plastů za což jsem byl odměněn jak na mnoha zdravotnických pracovištích zavedeným zlepšovákem tak i čestnou medailí od tehdejšího předsedy vlády ČSSR.

 

Obrazek

 Zavedl jsem dále jako zlepšováky využití pryskyřic z deionizačních kolon i automatické sterilní plnění mikrobiologických misek, kdy podobné přístroje u nás nebyly dostupné, přídavky do kultivačních půd pro špatně rostoucí  rod Campylobacter, extrakty pro pěstování mykoplasmat a chlamydií, atd. Těch  zlepšováků byla celá řada a spolupráce s řadou vědců z Institutu hygieny a epidemiologie v Praze byla celá řada.

Obrazek

Příspěvek k léčbě nádorů.

 

 Mimo to jsem se stále, pokud to šlo, věnoval svému původnímu zaměření, kterým jsem chtěl pomoci při výzkumu rakoviny a jiných neoplastií. Využil jsem své již slušné  zkušenosti z mikrobiologie a pokračoval jsem v dílčích krocích z oblasti studia  nespecifické stimulace imunity u oknologicky nemocných. V době kdy ostatní čekali až konečně v práci padne, aby opouštěly brány ústavu co nejdříve jsem se věnoval  svým soukromým studiím. Za vydatné pomoci  a pochopení pracovníků z jiných pracovišť ústavu jsem dostával potřebný materiál i čerpal nezbytné zkušenosti a rutinu.

Mikrobiologie a onkologie.

V první polovině sedmdesátých let jsem prošmejdil všechny antikvariáty s odbornou lékařskou literaturou skoupil veškerou literaturu která se věnovala onkologii ve všech světových jazycích. Využíval jsem též služeb ústavní i Univerzitní knihovny a otrocky pomocí slovníku překládal zajímavé články, ačkoliv jsem mimo základy neovládal ani němčinu ani angličtinu. Mezi stovkami prací, které se věnovali mikrobiologii a onkologii mě zaujala stařičká práce  W.B.Coleye z roku 1893(Coleyovy smíšené toxiny), který jako první začal užívat živé bakterie i různé bakteriální extrakty při léčbě různých nádorů. Úspěchy byly střídavé , ale je dokumetována řada vyléčení i v terminálním stádiu nemoci. Později se pokusy v různých  obměnách opakovaly např. MBT toxiny H.C.Nauts 1960, Handleyova vakcína (1960) Hettovo sérum 1931,Levingstonova vakcína 1953,Lincolnovy lysáty 1948 aj.

 

První výsledky.

Zajímala mě spojitost všech těchto prací a podle mého jsi na ni i částečně přišel. Ve všech případech šlo o organismy, které produkují do prostředí ve kterém žijí enzymy, které rozkládají genetickou deoxyribonukleovou kyselinu i její fragmenty na již  geneticky neaktivní metabolické součásti. Dovedla mě k tomu studie používaných organismů, kdy se mi podařilo prokázat jejich neobyčejně vysokou produkci těchto enzymů extracelurálních DNáz. Pro jejich studium bylo třeba připravit chemicky definované medium pro produkci uvedených enzymů což jsem ukončil v roce 1973.Toto médium poté bylo vhodné i pro produkci velkého množství bakteriálních DNás pro výzkumné a léčebné účely. Další práce pak dokázaly přítomnost životaschopných  bakterií produkující DNás  v řadě léčivých čajů ve včelím medu.Studium vlivu aktuální koncentrace vodíkových iontů v roztoku pak dospěla až k praktickému použití dřeně z citrónů k přímé likvidaci rinovirů. Souhrny prací uveřejním na e-stránkách plné znění na dalším webu „já“.Práce byly oceněny v „Soutěži mladých badatelů IHE“

Obrazek