Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naděje pro úspěšnou léčbu lymeské borreliózy?

11. 12. 2010

Specializovaná laboratoř, nová nemoc.

Patnáct let jsem měl možnost pracovat ve špičkové laboratoři pod vedením RNDr.Dagmar Hulínské,CSc, která se jako první začala zabývat novým infekčním onemocněním lymeskou borreliózou.Uvedená laboratoř byla i Národní fererenční laboratoří pro borreliózu v České republice a zároveň spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro lymeskou borreliózu. Dr.Hulínská zároveň šéfovala  laboratoři která se zabývala přímou diagnostikou bakterií a virů pomocí elektronové mikroskopie.Devatenáct let před tím, než jsem nastoupil do zmíněné laboratoře jsem se věnoval kultivačním metodikám, biochemickým testům v mikrobiologické diagnostice, kde jsem získal od svého šéfa (PhMr.J.Mottl,CSc)základy poctivé výzkumné i výrobní praxe.Později jsem mohl i vést práci jedné z laboratoří Institutu hygieny a epidemiologie,kde jsem zpočátku čerpal ze zkušeností   PhMr.J.Pirkové a dalších zkušených pracovníků pracoviště založeného již v roce 1925. Dnes je tento ústav opět  Státním zdravotním ústavem, s názvem který dostal ústav při svém založení díky prostředkům Rockefellerově nadaci.

 

1-scan10011.jpg

Nové je zajímavé.

 Práce v borreliové laboratoři byla pro mě zajímavá a nová. Pod vedením zkušených specialistů v laboratoři jsem si osvojil tehdy  novou moderní molekulárně genetickou diagnostiku při průkazu specifické DNA.

Onemocnění mě zajímalo, studoval jsem aktuální světovou literaturu, ocenil jsem úzký kontakt odborníků v laboratoři s kolegy z ČR, USA, Rakouska a Italie.Byl jsem u toho kdy se zavedla rutinní diagnostika imunoelektronoptická, imunologická i geneticko-molekulární.

Využil jsem všechny své znalosti z minulé praxe  mikrobiologického oboru a nadšeně jsem zkoušel všechny možnosti v diagnostice. Díky kontaktům dr.Hulínské jsme měli dostatek klinického humánního materiálu a tak ověřování nových metodik bylo snadné a přinášelo již brzy překvapivě dobré výsledky.

 

Má láska zoologie, mají zvířata borrelie? 

Mě jako člověka který nemohl kdysi odstudovat svůj oblíbený obor - zoologii, člověka, který nalezl jakési zadostiučinění v myslivosti ,napadlo, že bych měl vyzkoušet zda půvoci borreliózy nejsou také ve zvířatech. Hned první vzorek - prsní sval kachny divoké, kterou jsem střelil u Vltavy v Roztokách u Prahy(listopad 1995) byl silně pozitivní. Informoval jsem dr.Hulínskou a spolu se synem který studoval lesnickou školu jsme začali sbírat vzorky od lovné zvěře. Vzorky jsme vyšetřili nejen na přítomnost DNA lymeské borreliózy ale také na přítomnost dalších neurotropních infekcí. Jednalo se o Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaeffensis,další druhy rodu Ehrlichia, o Cytomegalovirus a EBV virus. Výsledky jsou shrnuty v práci která je též uvedena v několika statích na tomto webu.

Výsledky potvrdily předpoklad, že řada zvířecích druhů, nejen lovné zvěře,má v tkáních a tělních tekutinách DNA druhu Borrelia burgdorferi s.lato, s.stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii.V jednom vzorku od divočáka byla nalezena příbuzná spirochéta rodu Brachyspira.

Zvířata mají také neurotropní viry!!

 

Zajímavé bylo zjištění že řada zvířecích vzorků obsahuje DNA herpetických virů, jehož rezervoárem jsou podle literatury především lidé a příbuzní primáti.

Na druhé straně nikdy ve stovkách vzorků nebyl zjištěn Cytomegalovirus, zatímto viry ze skupiny Herpesviridae, specielně EBV byl nalezen ve velké části vzorků, kde byly též borrelie.

Úvahy o vlivu virů na průběh infekce borreliemi před r.1995

Výsledky byly konzultovány, bylo potvrzeno že Cytomegalovirus nebyl u zvířat nikdy nalezen. Pokud se týkalo herpesvirů ověřili jsme si použité diagnostické testy na borreliózu i na DNA všech herpetických virů. Nejednalo se tedy o zkřížené reakce. Při konzultaci nám dr.Hulínská sdělila, že ještě před r.1995 prováděla pokusy se souběžnou kultivací EBV virů a borrelií na tkáňových kulturách. Byla zjištěno urychlení cytopathického efektu, kdy byly rychleji poškozeny buňky tkáňové kultury, nicméně se nepodařilo vzhledem k náročnosti kultivace a hodnocení prosadit tehdy názor, že herpetické viry mohou pomáhat borreliím při růstu a patrně i při pathogenním působení na tkáně.Jak to bývá v poslední době častěji není čas a nejsou ani prostředky na ověření některých podezření a tak nadějné cesty zůstanou  na dlouho nevyužity.

Dědičnost, zvědavost a pokus na svém těle.

Zdědil jsem takovou zvláštnost. Nevím zda je to dobré, či špatné. Moje matka trpěla celý život na občasnou herpetické infekci - běžný opar. Já to dostal při svém narození jistě do vínku, navíc jsem zdědil jako moji sourozenci zvláštní typ imunitní reakce. Jedná se o atopickou reakci.

 

 

 

Obrazek

Oko v aktutní fázi herpetické infekce, kdy v slzách byly prokázany spirochéty a izolovaná DNA obsahovala genomovou i plasmidovou DNA Borrelia burgdorferi s.l.

 

 

 

 Když mi to Prof.MUDr.Barták sdělil nevěděl jsem co sï mám o tom vlastně myslet. Tak jsem se ponořil do odborných knih a nabyl jsem dojmu, že se jedná o nějaký archaický pravěký typ imunitní reakce - zkráceně vysvětlitelný jako zvířecí druh imunity. Je to charakterizováno bouřlivou reakcí na přítomnost nebezpečných látek a původců infekčních nemocí. Tak silnou  bouřlivou reakcí, že neblahým výsledkem může být i život ohrožující anafylaktický šok. A zde mám důkaz přímo na smrti mého mladšího bratra tříletého človíčka během tří hodin, kdy bojoval marně s meningokokovou infekcí.(W-F.syndrom.)

Obrazek

Eletroforéza produktu PCR reakce s "specific speciés" sondou pro průkaz všech druhů borrelií které způsobují lymeskou borreliozu.

U mě a u matky se to projevovalo tím, že při nějaké infekci docházelo k rychlým otokům v oblati hlavy, očí, úst a krku. To je sice nepříjemné, ale na druhé straně žádná z infekcí u mě nebyla déle než 24 hodin. A pak jsem byl opět zdráv.To především v mladším věku. Ve vyšším věku se to trochu protahuje a opakuje. Vysvětluji to tím, že můj imuniutní systém stárne a je méně účinný.

Při své práci posledních 15 let nejméně 7 hodin v práci manipuluji s infekčním materiálem, především z neurologických placovišť. Tak se ke mě přes veškerá opatření dosávají různí původci infekcí, nejčastěji viry ze skupiny herpesvirů.Díky tomu, že beru léka na vysoký tlak dost často a většinou na konci léta nebo v zimě onemocním herpetickou infekcí. Protože jsem šťoura a zajímá mě co mě škodí, nechal jsem se vyšetřit na přítomnost herpetických virů jednak od dr.Šramlové z našeho ústavu, která konstatovala že v mé krvi jsou celé chuchvalce herpetických virů to vše se prokázalo pomocí ¨přímého průkazu elektronovým mikroskopem. Ve stejnou dobu jsem si nechal vyšetřit též protilátky proti herpetickým virů a vida vše silně pozitivní.

Podle odborníků, prý se toho nikdy nezbavím. A měli a mají pravdu.Jako šťoura jsem také navrhoval vyšetřit všechny naše doktory, kteří k nám posílají materiál pacientů s lymeskou borreliózou aby byli sami vyšetřeni. Nepodařilo se.

Tak jsem udělal vyšetření u kolegů z mysliveckého sdružení, kde jsem byl členem, u početné naší rodiny.U mě a u syna lesáka, kteří jsou v revíru měli opakovaně hodně klíšťat jsme měli pozitivní nálezy specifické DNA v krvi. Protilátky však byly jen nízké a v chonické oblasti. Klinické příznaky žádné.

V posledních zhruba tak 6 letech vždy na podzim, právě když v listopadu začínají hony na drobnou zvěř jsem pozoroval po krátkém období bolesti hlavy, aft v ústech výrazné a nápadné zčervenání bělma jednoho oka. Následovalo to po svědění, pak pálení a nakonec i oční bulba byla bolestivá na tlak.

Obrazek

http://www.livestrong.com/article/83739-ocular-herpes-symptoms/

 

 Oční kapky,masti protibakteríální nikdy nezabraly. Měl jsem podezření na herpetickou infekci. V rozvinutém stavu onemocnění jsem užíval acxykloivir a herpesin - kterýž však v tomto stádiu již není účinný. Před několika léty mi opět zčervenalo bělmo, ale navíc po kombinaci analgetik jsem měl asi měsíc dvojité vidění a výraznou světloplachost (musel jsem mít dvojité sluneční brýlë připadal jsem so jako bystrozraký z pohádky) dokonce bolest za bulvou oční a změnu barevného cítění. Modrá obloha byla červená atd.Následně jsem zaznamenal znaky krvácení do sklivce - saze v zorném poli při pohybu bulvy. Nemarodil jsem, abych viděl do zkumavek při dvojitém vidění musel jsem vždy jedno oko zavřít a i tak to bylo náročné. Vyšetření u neurologa, který měl podezření na mozkovou příhodu bylo negativní. Nevydržel jsem a proti předpisu jsem si vetřel mast na opary Herpesin do oka. A zázrak. Druhý den vše přestalo, žádná doplopie, žádné barevné halucinace vše se normalizovalo. Bylo mi to pak jasné.

Každý rok se to v mírnější formě opakovalo.I letos a pořádně.Navíc tomu předcházely silné stěhující se bolesti v rameni (myslil jsem že je to z letošního lovu kachen v Blatné), pak kyčelního kloubu, (myslel jsem že je to nějaká metastátza nebo že bude následovat nutnost endoprotézy).To jsem měl již za pár dní jít do důchodu a tak jsem si jako jedny z posledních vzorků odebral slzy z postiženého oka a zároveň i sliny z úst, dřív než jsem začal problémy léčit. Navíc jsem si uděla nativní preparát a zkoumal jsem jej pod mikroskopem doma.V minulých letech jsem měl možnost vyšetřovat různé druhy tkání na přítomnost borrelií, respektive jejich specifické DNA. Byly to snad všechny druhy tkání: kůže,uzliny,srdce,ledviny,mozkovou tkáň plicní tkáň,synovium,srdce,placentu a dokonce i oční sklivec. A právě ve sklivci se  mi podařilo prokázat přítomnost borrelií což v tom případě pomohlo  ke krátké a účinné léčbě postiženého pacienta .v oku . Také  proto jsem pojal podezření že v mém případě mohou být v oku  mimo herpetické viry i borrelie . Tím spíš že jsem se pohyboval léta v laboratoři kde se kultivovaly borrelie v milardových počtech. Vše jsem nafotil a dokumentoval vědom si důležitosti tohoto zjištění.V závěrečné zprávě jsem upozornil laboratoř i na tuto dnes velmi nepravděpodobnost spolupůsobení virů a spirochét při klinické manifestaci lymeské borreliózy..

Výsledek vyšetření mého klinického materiálu v akutní fázï bez léčby  byl zarážející, ale já jej očekával:

Slzy z oka :

 pozitivní na specifickou DNA druhu Borrelia burgdorferi s.l. jak v genomové DNA tak plasmidové DNA a přitom v dosti silné koncentraci jakou v klinických vzorcích jen tak nenalézáme.

Obrazek

Slina z úst:

Pozitivní na specifickou DNA Borrelia burgdorferi s.l. jak genomovou tak plasmidovou v poněkud menší koncentraci než z oka.

Obrazek

Mikroskopicky v slzách

 - zvětšení 480 x nativní v zástinu

Pozitivní ojedinělé krátké silné spirochéty, 

Obrazekpohybující se krátké spirochéty z oka,nebarvené v improvizovaném zástinu.

Obrazek

Obrazek

Foto obarvených borrelií z klin.materiálu, velmi silné na rozdíl od kultivovaných v živných mediích in vitro. (Internet)

Zkrácený závěr.

Je pravděpodobné, že symptomy lymeské borreliózy způsobují pathologické změny cytopathického působení neurotropních virů ze skupiny herpesvirů.Spirochéty rodu Borrelia pomocí chemotaxe a termotaxe vycestují z míst kde jsou dlouhodobě deponovány v organismu aby využily uvolněné nutriční látky z buněčných stěn a nervové tkáně- cholesterol a další složité tukové látky k nimž mají afinitu a enzymatické vybavení. Pouhý nález většího množství spirochét v místě neznamená, že jsou původci onemocnění a potíží.

Je to důležité zjištění hlavně proto, že je nutné příznaky lymeské borreliózy léčit zároveň dvoustupňově:

1.antivirotiky - herpesinem, acyklovirem atd.

2.antibiotiky - širokospektrými antibiotiky, které zlikvidují i další gramnegativní bakterie které se v místě poškozeném herpesviry objeví a mohou lése udržovat nebo i zhoršovat.

3.prevetiveně - vakcinace na celé spektrum herpetických virů a dalších neurotropních virů by mělo chránit více před "lymeskou borreliózou" než očkování proti borreliím.

Jiří Votýpka, 11.12.2010,Praha

(Cesta k průkazu uvedeného podezření bude ještě dlouhá,ale již dnes pacienti se mohou zbavit popsaným způsobem jak důsledků herpetické infekce tak borrelií) 

Pokračování - poznatky z podzimu roku 2014

V současné době zpracovávám další ataku zcela odpovídající výše uvedeným poznatkům.Tentokrát jsem využil odborná oftalmologická vyšetření primáře očního oddělení Nemocnice na Bulovce a péče několika oddělení FN KV, kde jsem postoupil odbornou léčbu i léčbu podle svého schematu - léčba herpesinem i léčba doxybene.Uplný závěr budu mít na konci ledna 2015,ale již nyní mohu konstatovat že jde o shodu i když oftalmology byla diagnóza označena jako zánět duhovky a podle toho léčena,d1.jpg

Odkazy s podobnou tématikou.

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.lymediseaseblog.com/eight-types-human-herpes-virus/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12587627