Jdi na obsah Jdi na menu
 


Městské zahrádky - krása a účel

25. 1. 2009

Obrazek

Kvetoucí Karešova třešeň

Obrazek

Krása a význam městských zahrad a zahrádek.

Obrazek

 

Ve shodě s agresivním podmaněním světa ,které člověk páchá již milióny let snaží se urbanizovat jakoukoliv krajinu. Hledá stále nové lokality které chce zastavět, protkat inženýrskými sítěmi a zaplnit vybetonovanými komunikacemi.

Obrazek

 Původní vegetaci pak mění podle nabídky katalogu moderních zahradnických firem. Věkovité stromy kácí,vysazuje cizí geneticky upravené klony stromů, kteří  vydrží jedovaté ovzduší, prach,sucho, škůdce a přitom neznečisťuje ulice listím, květy,alergeny atd. Není daleko doba, kdy vegetace bude nahrazena  všesplňující vegetací umělou nebo virtuální.

Obrazek

 Příkladem toho jsou například hnízdní dutiny špačků vyklované ve vrstvách polystyrénu, kterými se zateplují budovy.Vegetace je zachována většinou již jen na okrajích betonových aglomerací dnešního člověka. Je zde ještě jedna šance městské zahrady a zahrádky. Veřejné zahrady musí odpovídat potřebám veřejného člověka. Trávník opět musí být krátce sestříhán,keře nechrání faunu ale musí ladit oku návštěvníků a stromy se nesmí dožívat věku krásných bytostí, většinou jsou neustále omlazovány a nahrazovány podle potřeb a katalogu zahradnických nadnárodních komplexů.

Obrazek

Obrazek

Zahrádky na periferiích v tzv. zahrádkářských koloniích jsou díky malému prostoru většinou přeplněny exotickými květinami, záhony a ovocnými keři a stromy.Téměř nikde již nenaleznete trávník, zbytek zdejších luk a původního porostu, který do té lokality milióny let patřil. A k němu i tisíce druhů drobných hmyzích obyvatel i větších zvířat savců i ptáků, kteří zde mají poslední možnost přežít.

Obrazek

Obrazek

Pomníček fenky Koriny na zahradě.

Obrazek

Zahrádky u obývaných domků jsou jednak příliš malé, ale také dost využívané a obývané, takže neposkytují klid ani fauně ani flóře, ani dostatečně klidný úkryt uvnitř zahradních staveb během tuhé zimy. Když vidím jak majitelé těchto zbytků místní zeleně neúnavě vytrhávají plevel, vysekávají roští a vysekávají pár centimetrů vysoký trávník a vše to co z toho získají nekompostují ale vyváží za obec k plotu zdejších sousedů jímá mě hrůza.

Obrazek

Obrazek

Navíc na trávníku přibývá betonu, dlaždic a zástavby nejrůznějšího druhu. Vegetace ustupuje ale většinou po několika letech nemá kam a tak hyne. Tak se ztratily původní druhy flóry a fauny ze širokého okolí rostoucích měst. Uvnitř města se vyžívají dvorky se zelení uvnitř bloků , v „ekonomicky výhodnější“ garáže, přístavby, vinárny atd. Zase se likviduje původní flóra nahrazuje jí módní exotická zeleň.

Obrazek

Obrazek

Zděný domeček z roku 1923, který postavil a v něm také zemřel pan Buňata,resaturatér z Divoké Šárky.Domeček udržujeme v původním  stavu.

Obrazek

Teprve dnes ve svých šedesátých letech života jsem si plně uvědomil význam zahrádky kterou má naše rodina již uvnitř území hl.m.Prahy v Praze 6 Suchdole. Díky ovocnářskému nadšení mého otce, který celý život o zahrádku pečoval i nechuti mé matky a i mé manželky zde postavit rodinný domek zachovala se nám do dnešních dob krásná zahrada,již obklopena ze všech stran výstavbou rodinných domů se všemi nešvary, které k tomu patří.

Obrazek

Obrazek

Dřívější velký palouk kde si dědit hráli na velkém hřišti kopanou je dnes vydlážděná silnice, kolem vyrostla desítka domů nejrůznější architektury většinou socialistického stylu padesátých až  sedmdesátých let.Na jihu naší zahrady bylo do roku 1989 pole, kdy každý rok vyrůstala kukuřice,obilí i vojtěška. Od návratu „původním“ majitelům leží tato plocha ladem a  dnes již dvacet let je toto území používány pro spekulativní prodeje v naději, že se zde jednou budou moci opět stavět domy.Stejný osud mají i ostatní pole kolem dokola, někde již až moc rychle vyrostly architektonicky pochybné domky zbohatlických přivandrovalců.

Obrazek

Široko daleko již v okolí zahrady nenaleznete jednu třešeň. Proto se naše zahrada stává dostaveníčkem a hnízdištěm všech místních kosů a špačků. Místní kos právě hoduje na nejranější třešni Karešově na naší zahrádce.Dozrává již na začátku června.

Obrazek

Grilování se stalo oblíbené i u nás.Italský zahradní gril nám slouží již několik let

Obrazek

Letošní předjaří, kvetoucí líska obecná

Obrazek

Ukázka profilu zeminy běžné na Suchdole: písek, oblázky, železitý písek, zbytek dna řeky Vltavy, která zde před několika tisíci lety tekla. Pro pěstování stromů je třeba navézt asi 1/2 a l metr zahradní země. Dobře se zde daří meruňkám, broskvím, vínu i ořechům.

Obrazek

Letošní jarní radikální průklest postihl staré jabloně a hrušně s tím, že jim dáváme možnost obrazit na zdravém dřevě.Řada neplodících stromů byla poražena.

Obrazek

Na volná místa byly vysázeny kvalitní moderní odrůdy ovocných stromů z Rakouska a Polska.

Obrazek

Vzhled zahrady dnes na jaře.

Obrazek

Při poslední návštěvě se volně po zahradě procházel bažantí kohout a nenechal se nijak vyrušovat.Kdysi jsme zde vychovali několik bažantů a poté je roky zde krmili.Dnes zde hřadují a přespávají v klidu na stromech.

Obrazek

Havranovitý pták straka se začíná stále více objevovat ve městech a v předměstských zahrádkách. Je to velmi inteligentní pták, avšak také velmi nebezpečný hnízdícímu drobnému ptactvu. Likviduje vajíčka, zabíjí i holata v hnízdech. Dříve byl velmi pronásledován myslivci.Menší počet pochůzek v honitbách k redukci škodné přispěl přemnožením strak k decimaci bažantních snůšek i holat.Trochu za to může i pohodlnost dnešních myslivců, jejich menší střelecké umění a malý čas, který věnují pochůzkám revírem. Straky se přemnožily a dnes již ovládají města, ztrácejí i plachost před člověkem. To vše je v neprospěch drobných pěvců.

Obrazek

Na druhé straně je straka jedním z hlavních hubitelů klíšťat.Sami jsou však i suspektními rezervoáry nemocí které klíšťata přenáší i na lidi.

Obrazek

Letošní velká úroda krásného ovoce přidělává i problémy.Ženy zavařují,muži sklízejí,je třeba i odstraňovat naprasklé větve přetížené úrodou.

Obrazek

Obrazek

Okno do nebe uprostřed zahrádky.

Obrazek

Předjaří na zahrádce po letošní dlouhé zimě.V pominutí smyslů, že po mém odchodu do důchodu nebudeme mít na nájem jsme chtěli pozemek milované zahrady prodat.Záměrně jsem určil vysokou cenu, aby byla zahrada neprodejná.Ale nabídka mě šokovala 17 miliónů. Co je to za svět, i když je mi zahrádka drahá taková suma je nesmyl je to obraz celého našeho světa postaveného na nesmyslné drahotě.Neprodáme,budeme zde živořit asi v mobilhome.

Obrazek

Devadesátiletý bazén u studny, zásobárna odražené vody pro zálivku stále slouží.

Právě načerpaná voda ze studně, opravdu jen září.

Obrazek

Také téměř stoletá a 14 m hluboká studna stále dává křišťlově čistou studenou vodu

Obrazek

Od počátku zahrady a jistě i před tím žije na naší zahrádce desítky generací ježka.

Obrazek

Rok 2010 byl rok v létě bphatý i na krásné houby přímo z vlastní zahrady-