Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tornáda jak je ovlivnit?

24. 5. 2011

 

 

 

 

tornado-3.jpg

Co já mám společného s tornády?


 

Vlastně nic. Jen mě fascinovaly podobné úkazy. Vždy jsem měl snahu hledat příčiny takových téměř nepochopitelných jevů hlavně jevů, které se ani sebedůmyslnějším konáním člověku nedaří odstranit ani usměrnit. Blesky,statická elektřina,síla větru,příboje,přílivu a odlivu,tlak sloupce vodního i extrémní teploty a to vše jako nejvyšší záhada přírody.Vždy jsem hledal spojitosti, jakousi logiku nebo dokonce zákony, kterým se různé přírodní živly podřizují.

Navíc mě nenechávají chladným důsledky katastrof na které doplácí tolik neinformovaných, nebo špatně informovaných lidí, živočichů i rostlin.

Viděl jsem spoustu filmů, které se věnovaly vzniku a důsledkům amerických tornád.Do nedávna jsem neměl ani tušení, že mohou být tornáda jinde než v cetrální části USA.Promýšlel jsem jak by se takovému běsnění větru zabránit. Při pohledu na vír tornáda z kosmu je jisté, že ovlivnit tornádo v plyném obalu Země půjde velmi těžko. Nicméně mě napadlo, že by jediná účinná cesta mohla být na opačném konci obrovitého vzdušného víru. Srovnával jsem v jakých krajiných útvarech tornáda vznikají a kde se pohybují a kde také působí největší škody. Přesto, že dnes je známo že tornáda vznikají především na úpatí vysokých hor a pohybují se pak na rozsáhlých rovinnách otevřené krajiny, uvědomil jsem si, že úspešná cesta jak zmenšit škody tornád způsobených je ve vlastnostech terénu při jeho cestě.Jak se zdá a dokumentuje to většina fotografií tornád, pro dlouhé a tím ničivé působení rotujících hmot vzduchu je potřebný jen mírně zvlněný, ale spíš rovinatý terén.

tornado2.jpg

 

Napadlo mě co by se asi tak stalo, kdyby se do cesty spodní části tornáda postavil kopec, svah nebo přímo hora,či pohoří. Vychází mi jednoznačně že by tornádo bylo jaksi vytěsněno až vystřeleno po svahu nahoru a pak by mohlo dojít k určitému zakolísání, respektive přeskočení teréní vlny směrem vzhůru. Možná že došlo k jakémusi přeskočení terénu, ne-li přímo k rozkolísání pohybové energie tornáda , které by mohlo vést až k jeho zániku.Lidé kteří prožili tornáda  na vlastní kůži uvádějí podobné skoky tornáda, kdy určité části krajiny jsou ušetřeny ničivé síle tornád.

tornado-4.jpg

Tak si myslím, ale jen jako nadšený lajk, že by bylo možné budovat před hustě osídleným územím jakésy valy se strmými stěnami dostatečně dlouhými cca do 45 stupňů.které by ochránily území za valem.To se mi zdá jako dnes použitelná ochrany před tornády v otevřených krajinách které těmito katastrofami trpí nejvíce např. V USA.Ale cest je jistě hodně i fyzikálních a chemických, nejen geologických.

 

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en|cs&u=http://www.nssl.noaa.gov/edu/safety/tornadoguide.html

 Navíc je možné že by stačilo i změnit charakter otevřených rovin, kde tak často a opakavaně tornáda vznikají.Třeba tím že se zde uměle vytvoří velké vodní plochy, a umělé zalesnění což by minimálně zmírnilo tepelná maxima v krajině a tím by změnšovaly minimálně důsledky tornád. Nicméně jak pozoruje nikoho to co zde píši vlastně nezajímá a tak se jistě i v budoucnu budu setkávat s hrozivými důsledky tornád jako tomu každý rok je. Snad zde platí víc než jinde, komu není rady tomu nebudu ani v budoucnu pomoci.