Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nebezpečné bakterie - spíš nebezpečný člověk!

2. 6. 2011

  

bacterio-3.jpg

Údajně kmen EHCE z Německa dobarveno

Poznámky milovníka mikroorganismů,mikrobiologického laboranta - penzisty k výskytu invazivního kmene bakterie Escherichia coli ( EHEC sérotyp 0104:H4)

http://www.szu.cz/

Pro vás všechny, kteří jste se před několika dny cítili ohroženi na zdraví a životě španělskými okurkami, pak zahraniční zeleninou, pak turistikou do Německa a nyní i dalšími potravinami:

Bakterie Escherichia coli je nejběžnější a nejpočetnější bakterií v zažívacím traktu teplokrevných živočichů. Popsána byla již v roce 1885, Němcem Escherichem.Ony jsou původcem charakteristického fekálního zápachu stolice.Hynou již při teplotě 60 C za 30 minut.Druh je variabilní a podle typu jedné části  stěny bakterií byly  rozděleny do řady sérotypů. Podle důležité složky jejich obalu označeného jako O bylo již v roce 1951 známo 139 typů. Bakterie je normální složkou zažívacího traktu je dokonce užitečná a též sama produkuje látku antibiotické povahy - coslistin.

 

 baterio-6.jpg

Představa o vzhledu bakterie rodu Escherichia vycházející z rastrovacího elektronového mikroskopu za přispění výtvarníka s fantazií

 

Dlouho je známo, že se i tato užitečná bakterie se má vyskytovat hlavně ve střevě.Za obvyklých podmínek se vak s ní setkáme v dutině ústní,zevních močových cestách v moči i na kůži.Pokud se dostane do jiných orgánů jako pathogen může způsobovat řadu onemocnění.Nejčastěji problémy působí po průniku do slepého střeva,žlučníku, v ledvinách a močovém měchýři. K infekci jsou náchylné ženy,kdy často pronikají tyto bakterie především při porodu močovou trubicí  vzestupně do měchýře a do ledvin. Od roku 1945 jsou známy kmeny této bakterie které způsobují gastoenteritidu a průjmy u dětí a  i u zdravých lidí.

Jsou to kmeny označené jako především 0 111, 055, ale již před více než půlstoletím bylo známo že onemocnění průjmy včetně projevů krvácivosti způsobují i tyto kmeny:

023,086,0112,0119,0124,0125,0126,0127 a 0128.

To co se neříká:

a)Bakterie Escherichia coli je nejrozšířenější produkční bakterií v dnešním světě genetických manipulací. To znamená, že právě tato bakterie se geneticky upravuje tak aby produkovala látky a genetické produkty, které lze jinak vyprodukovat jen obtížně a v malém množství nebo vůbec ne.

gene.jpg

Po genetické úpravě můžete nechat produkovat tyto bakterie cokoliv včetně produktů, které vedou k rezistenci bakterií k antibiotiků, nebo mohou produkovat jedy jiných bakterií atd.

gene-2.jpg

To je také výsledek přenosu genu za účasti bakterií.Hra nenasytných genetiků.Svítící myš!

Tuny geneticky upravených produktů a i živých bakterií z podobných procesů končí ve splaškových vodách a jejich upravené geny jsou k dispozici i k přenosu jiných bakterií žijících ve vodách.

b)I bakterie mají své nepřátele a to i v mikrosvětě. Bakterie totiž napadají organismy blízké virům-BAKTERIOFÁGY . Tyto fágy přisednou na tělo bakterie vpustí do jejího těla svojí parazitickou DNA a nechají si své "děti" vyrůst a vychovat přímo v těle bakterie na které parazitují. První bakteriofágy byly studovány právě u Escherichia coli.

 

bakterio.jpg

Představa jak přisedají fágy na bakterii a injikují jí parazitickou DNA

V první polovině minulého století vládlo velké nadšení pro fágy a fagoterapii. Namnoženými fágy se daly léčit velmi nebezpečná onemocnění jako úplavice i cholera. Je známo že ruský vojevůdce J.V.Stalin byl velký a vlivný přívrženec fágoterapie a díky jeho přízni vznikla i první továrna na výrobu léčených fágů.Toto období bylo však poznamenáno objevem antibiotik a tak fagoterapie ustoupila ze své slávy. I u nás se v menší míře udržela gfagoterapie do 70.let,Díky významnému mikrobiologovi SZÚ dr.F.Výmolovi a jeho kolegovi Prof.O.Lochmannovi se fágoterapié podařilo zachránit několikrát pacienty před amputací nohy.Pomocí fágů se též dobře rozlišovaly stafylokoky, to u nás uměly sestry dr.Matějovské též z SZÚ,oblíbenkÿně prof.K.Rašky. Tyto nenápadné sestry právě díky fagotypizaci nalezly zdroj v kterém sídlil smrtící kmen stafylokoka a jemuž podlehlo mnoho kojenců. Téměř každý se mohl seznámit se žvýkačkou SEVAC proti nachlazení, jejíž podstatou byly fágy z lysátů bakterií které způsobují nachlazení. Nicméně při pokusech se zjistilo, že právě fágy (tak jak dnes genetici) mohou připojit části genomu nebezpečných bakterií a infikované bakterie pak mohou udělat totéž. Když přežijí, pak se mohou i z užitečných bakterií stát zabijáci. A to se právě stalo i u některých kmenů Escherichie, které si vypůjčili z plasmidů gen pro produkci toxínu původce bakteriální úplavice Shigelly. U dnes zkoumaného zabijáka je to právě tento toxín Shiga 2, který natropí takové škody,že antibiotika již mnoho nepomohou..

bakterio-2.jpg

 V elektronovém mikroskopu vypadá mořské Vibrio parahemolyticus způsobující též krvavé průjmy velmi podobně jako pohyblivé střevní tyčky

c)Další vlivy mohou negativně zasáhnout do křehké rovnovány z které má mikroorganismus i člověk prospěch. Například přehnaná hygiena. Když se moderní "nerozumný" člověk vše desifikoval,odstranit ze všeho přirozený(jemu nepříjemný) odor, tvrději řečeno zápach,  a vše chce mít sterilní, stane se snadno sám obětí. Nebude mít totiž dost zkušeností s kontaktem s různými bakteriemi a viry a při každé novém setkání se zkácí s alergiií,infekcí nebezpečnou až smrtelnou.Zdá se že mohu v nadsázce říci, že v přirozenosti je naše záchrana, trochu přehnaně ve špíně je naše naděje! Balit okurky a jiné potraviny do neprodyšných obalů aby neoschly to vítají všechny bakterie, plísně i fágy.Zvýšená klimatická teplota, přeprava v horku, uzavřené bakteriemi přesycené sklady. Ideál pro všechny mikroorganismy.Svého času jsem pracoval s PhMr.J.Motlem CSc., mým šéfem v laboratoři v Institutu hygieny a epidemiologie v Praze (Dnes SZÚ). Při sledování kvality bakteriálních půd jsme měli i jeden testovací kmen růstově náročné Shigella sonnei.

 shig-sonne.jpg

Fotografie z elektronového mikroskopu Shigella sonnei

Měli jsme odstupňované množství růstových živin. Jako slepá kontrola byla pro nás sterilní vodovodní voda z kohoutku. Jaké bylo naše překvapení, že tento původce úplavice se z počátku množil nerychleji právě v "čisté" vodovodní vodě! Zmnohonásobil svůj počet ve vodovodní vodě jen proto, že teplota vody byla vyšší!

d)Mikrobiologie je pro mě celoživotní koníček.Když jsem slyšel o epidemii v Německu "ze španělských okurek" fanfarónsky jsem doma tvrdil že je to nesmysl. Sám jsem dospěl k tomu, že na vině je zvýšená teplota v posledním měsíci, kdy se pomnožil tento kmen EC v pitné a užitkové vodě. Pak byl přenesen ne alimentární cestou (na to stačí kyselina v žaludku) ale při mytí především v intimních partiích a především u žen, průnikem pohyblivé bakterie přes urogenitální trakt často až do ledvin

telo_zena_myti_ilustrace_sip-300.jpg

.Dále jsem podezříval rybí produkty a vodu kontaminovanou dalšími mikroorganismy príbuznými choleře rodu Vibrio. které se mohly ve větší míře namnožit v mořských produktech, především v mlžích - ústřicích a slávkách Kultivace vibrií je však specializovaná náročná metodika. Vibria totiž vyrostou jen na půdách s vysokým obsahem soli a s vysokou alkalickou reakcí pH Na obyčejných půdách kde krásně rostou například střevní tyčky jako Escherichia ne neprokáží i když tam jsou.U nás to uměla slovutná dr.Aldová odborník WHO na vibria.(Bohužel tuto vysoce výkonou odbornici poslali po demokratizaci do důchodu s tím, že jí nahradí dva vysokoškoláci- marný pokus)

e)Záhadou pro mě bylo to že lidé umírali i na infekci, která se dala zvládnout antibiotiky a chemoteraupetiky. Je pravda, že rezistence narůstají. Ale! Podle citlivostí provedených na zmíněném kmenu je zřejmé, že bakterie je citlivá na klasická "zastaralá léčiva" s kterými dnes pohrdají moderní odborníci.Z těch starých léčiv uvádím například antibiotikum chloramfenikol a sulfonamid Nitrofurantoin na které je ta zákeřná bakterie citlivá. Naopak na moderní antibiotika a na antibiotika dnes hlavně používaná je rezistentní. Tak mě napadá, že právě pro chybu v použití nevhodných antibiotik tolik se zmeškala doba kdy bylo možné bakterie z těla odstranit. Pak již bylo pozdě, nebotˇjejich jedy poškodili životně důležité orgány.Ale dnes je možné dobře léčit i úplné selhání ledvin, dost tedy nechápu neúspěšnost léčby.Leda, že by nakonec nešlo o pronásledovanou Escherichii.

 

I pro mě je to detektivka, ale věřím že právě Němci, kteří mají špičkové mikrobiology obohatí vědu o další zjištění.Jen bych byl rád aby jsme si z toho vzali ponaučení a ne zas zavedli restrikce a normy na zcela sterilní potraviny, prostředí a lidi!!

 

Foto zde pochází i Internetu vyhledávač Google.

Krásná galerie fotografií hlavních bakterií:

http://www.sandoz.sk/home.php?id=90&category=4&subid=174&l2_id=178&lang=en