Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikrobiolog doc.MUDr.O.Emberger

3. 2. 2009

Pan docent MUDr.Otto Emberger

Vzpomínka na tohoto příjemného šedivého staříka, výborného mikrobiologa a náruživého myslivce je dalším pomníčkem těm nádherným lidem s kterými jsem se mohl za své profesionální dráhy setkat. První kontakt jsem měl s panem docentem ohledně úpravy trofejí. On náruživý a aktivní myslivec měl každou sezónu pár střelených pěkných srnců se zajímavou nebo kvalitní trofejí. Pečlivě trofeje preparoval, k bělení však na závěr potřeboval koncentrovaný roztok peroxidu vodíku.V té době jsem pracoval na přípravně mikrobiologických živných půd, vlastně jsme byli něco jako ústavní lékárna. Kdo potřeboval nějakou ne  příliš běžnou chemikálii přišel k nám a velmi často jsme mu mohli posloužit.Pan docent fasoval u nás koncemtrovaný kysličník ve velkém množství. Nakonec mi sdělil, že s ním bělí své četné trofeje. Slovo dalo slovo a já byť v té době jsem ještě nebyl organizovaným myslivcem měl jsem ke sbírkám, včetně sbírek osteologických velmi blízko již od studenských dob. Poté jsem s docentem spolupracoval na vývoji nové mikrobiologické půdy k počítání koliformních mikroorganismů v potravinách.

Obrazek

Mikroskopický obraz aktinomykózy

 

 

Pan docent uspěl s novou půdou dokonce v i USA já jsem byl oceněn za spolupráci ředitelem Institutu hygieny a epidemiologie akademikem Rosickým v soutěži mladých badatelů.Naše spolupráce trvala několik let. Jednou jsem přišel v létě po dovolené a všiml jsem si u popelnic několika pohozených černých sbírkových krabic na mikroskopické preparáty. Navíc dost velké množství mikrokopických preparátů bylo rozježděno koly vozidel odvážejících odpad.Zvedl jsem některé a zjist¨il jsem že jsou to barvené preparáty mikrooganismů a tkání pečlivě zalévaných do kanadského balsámu. Sesbíral jsem vše co se ještě dalo zachránit a mezi nimi u část víčka černé sbírkové krabičky kde na štítku bylo úhledným písmem napsáno " JUC Ota Emberger." Měl jsem neblahé tušení.

 

Obrazek

 Pan docent by jistě své sbírkové preparáty, které uchovával od začátku dvacátého století nevyhodil. Pak mi kolegové sdělili že pan docent během léta náhle zemřel. Tak jsem se nemohl s tím nadšeným mikrobiologem, dobrým člověkem a výborným myslivcem ani rozloučit. Jen mě těší, že shodou okolností jsem, se stal jeho dědicem a mohl jsem zachránit část jeho celoživotní sbírky mikroorganismů.

Obrazek

Na snímku nahoře je preparát s obarvenými tyčkami původce smrtelného onemocnění člověka které působí Bacillus antracis.  Je to zcela totožný mikroorganismus jaký před několika lety způsobil strach ze zneužití teroristy ve světě. Tyto tyčinky jsou však mrtvé od roku 1936, kdy je Doc.Emberger na tomto preparátu obarvil a pečlivě drobným písmem popsal.

 

Obrazek

 

Obrazek

Na preparátu nahoře jsou podobné bacilovité bakterie označené jako B.antraxoides.

 

Obrazek

Sbírka má rozsáhlou část barvených krevních roztětů z různých infekčních i krevních onemocnění. Je v ní řada druhů leukemií kam již patří i tento vzorek na horním obrázku.

 

Obrazek

Ze Státního zdravotního ústavu během okupace pochází  montovaný preparát původce svrabu - Zákožky svrabové.

Obrazek

Dole je barvený preparát ze sputa nemocného tuberkulózou, původci onemocnění to jsou ty nezřetelná modrá vlákna a tyčky.

 

 

Obrazek

 Pietně jsem rozdělil preparáty bakterií , tkání a krevní roztěry pokud na ně nezbyly původní krabice do nových sbírkových krabic a uchovávám je pro příští genetrace.

 

Obrazek

Dole preparát ,který není u nás tak častý. Je to krev krys s množstvím pathogenních prvoků Trypanosoma gambiense (označeno šipkami)- původce smrtelné spavé nemoci.Zajímavé také je že označení preparátu dokazuje to, že docent spolupracovals Institutem tropické medicíny v Hamburgu, možná dokonce že působil jako lékař mikrobiolog i v Africe.

Obrazek

 

Obrazek

Ve sbírce pana docenta nechybí ani původci cholery Vibrio comma, Streptokoky různých druhů, všechny stádia malarie prokazatelné v lidské krvi, leptospiry,Treponemy a další.

 

Rozsáhlá část sbírky jsou nádherné histologické barvené preparáty. Především jsou to různé druhy nádorů, ale i zvláštní tkáně. Když jsem tu nádheru v mikroskopu viděl chtěl jsem publikovat řadu preparátů pod případným názvem "krása rakoviny". Z tohoto úmyslu mě zradila má manželka, která mě málem za to označila za morbidního zvrhlíka své profese.

Obrazek

Karcinom prostaty

Nicméně o některé snímky z preparátů se s Vámi brzy rozdělím. Mám však ten hedikep nevhodného mikroskopu a snímací techniky. Možná, že se na něco lepšího zmůžu v důchodu (z důchodu?) kddyž budu šetřit a budu ještě moci se o ty poklady z rukou pana docenta Embergera rozdělit s dalšími fandy pro vědu, historii a krásno.

Obrazek

Bohužel nevím nic bližšího o panu docentovi. Snad je tu jakási stopa. Pan docent k nám přišel z Vinohradské nemocnice a v této nemocnici nyní působí na dermatologii profesor podobného jména, ale není tu shoda ani pravopisu příjmění a ani postavy, pan profesor je v porovnání s drobným docentem příliš robustní. Kdo však ví?

Obrazek

Nahoře snímek preparátu z Haemangion cavernosus z jater

Obrazek

Nahoře Scirrhus mammae

Obrazek

Metastáza z karcinomu prsu v uzlině

 

Jiří Antonín Votýpka, Praha 3.2.2009