Jdi na obsah Jdi na menu
 


VILÉM PREISS malíř 1893-1979

 

Malíř Vilém Preiss a další malíři stejného příjmení.


 

Jen díky tomu,že moje žena Yvona vyrůstala v rozděleném podkrovním bytě secesního domu nedaleko Václavského náměstí v Praze Jindřišské ulici č.11, kde ze stejné předsíně se mimo byt vcházelo do dvou uměleckých ateliérů.Jeden ateliér svého času využíval později exilový malíř Čeněk Pražák a v protějším ateliéru pak tvořil malíř a grafik Vilém Preiss.Manželka vyrůstala ve zmíněném bytě od roku 1954 do roku 1976,kdy se po svatbě odstěhovala se mnou do bytu v Karlíně.

Moje manželka i její rodina měla jedinečnou příležitost často se osobně setkávat s mistrem Preissem .Několikrát měli možnost navštívit ateliér a dokonce dostali darem několik obrazů mistra Preisse.Dokonce ve věku asi sedmi let portrétoval V.Preiss moji manželku.Je to krásný věrný poměrně velký obraz provedený mastnými křídami.Je signován a pochází patrně z roku 1960.Dalších několik obrazů mistra jsem přes svoji ženu zařadil do své sbírky obrazů.Jednalo se o dva obrazy olej na papírové podložce.Jeden již autorsky zarámovaný akt ženy a pak též akt ženy v plenéru,též signovaný.Podle vzpomínek mé ženy a její matky, pan malíř V.Preiss měl v ateliéru často celé třídy žáků,kteří zde pracovali.V.Preiss byl dedečkem pozdějšího známého herce Victora Preisse, který přicházel k němu často na návštěvy a později pomáhal i s topením.Zdejší sousední byt i oba ateliéry byly velmi chladné a jejich vytápění bylo pracné.Natož když často nefungoval výtah a uhlí se muselo nosit až do šestého poschodí.Pan malíř se občas pochlubil svými díly.Tak moje manželka vzpomíná na řadu krásných krajin.S dojetím vyprávěl pan Vilém o krásných krajinách kolem rakouského Salzburku,které tak rád maloval a na které byl hrdý.Hodně ho mrzelo, když kritika si cenila více jeho portréty, akty a grafiku.Kdysi malování aktů podle modelu bylo veřejností spojování s nemravným životem bohémských umělců.Spíše šlo o jakousi zásvist.Nicméně akty bylo dobré zboží dobře se prodávalo bylo o ně zájem a tak pomáhalo umělcům přežít.Pan malíř Vilém Preiss odpovídal na podobné výtky originálním způsobem.“Maluji akty proto, že si to mé modelky přejí aby jejich šaty na obraze nakonec nehyzdily dílo pro jejich nemodernost, a já jim musel vyhovět.Nakonec se tyto stále „moderní“ portréty lépe prodávali i dlouho po jejich vzniku.“

 

signatura-v.p.jpg

Sám jsem neměl možnost mistra Preisse poznat ani jeho ateliér.Moje manželka dostala dopis od pana malíře s blahopřáním ke sňatku v srpnu roku 1976.Ten dopis uchováváme v našem archívu dodnes.Vyniká krásným rukopisem grafika je autorizován nejen podpisem ale i razítkem s adresou jeho bytu kde v té době bydlel. Na Vinohradech v Mánesově ulici.

Zájem o malíře Viléma Preisse se oživil při prípravě nového televizního pořadu o rodokmenech známých osobností.Jeden díl byl byl věnován populárnímu současnému herci Viktorovi Preissovi a jeho rodině.Režisérka Olga Sommerová při přípravě pořadu hledala nějaká díla od Viktorova dědečka ne příliš známého malíře,jehož díla nejsou v galeriích i na aukcích příliš častá.Na internetu mám zveřejněná tři díla Viléma Preisse. Paní redaktorka a pan Viktor Preiss nás požádali o zapůjčení obrazů.Schůzka byla domluvena přímo v domě kde měl malíř ateliér za přítomnosti mé ženy a její matky. Jeden obraz zapůjčila k natáčení paní M.Krausová – matka mé ženy, my jsme zapůjčili ze sbírky další dva obrazy.Obrazy byly natočeny, manželka i její matka navíc uvedly několik vzpomínek.Z technických důvodů nakonec natočené pasáže nebyly v pořadu využity a místo zmíněných obrazů byly použity dva obrazy které prezentovala švagrová pana Victora Preisse.Přesto,že záběry byly velmi krátké,jednalo se o portrét křídou Emy Destinové a pak jakási studie aktu velmi plnoštíhlé modelky.Ihned se mi oba obrazy nějak nezdály.Mistr Preiss byl erudovaný malíř a zkušený grafik.Jeho podání bylo jemnější mělo pravé proporce.Naopak oba obrazy dělaly dojem žákovských prací. Hlavně proto, že proporce jak portrétu tak aktu byly přehnané spíše jako studie nezkušeného adepta malířství.Následně jsem začal hledat další díla mistra Preisse.Překvapilo mě že vlastně žádná další nejsou nikde uveřejněna. Vůbec nejsou k dispozici žádné obrazy Salzburku které si mistr tak cenil.Navíc pátrání po podrobnostech o zmíněném malíři a jeho dílech mělo řadu záhad.

Tak již při zjišťování základních údajů o životě malíře.V materiálech je uváděno že Vilém Preiss se narodil 6.června 1893 v Praze. Na tom se shoduje většina pramenů. Horší je to s datem a místem úmrtí.Uvádí se datum 24.listopadu 1958 a navíc v Brně. Pochybnost vzbudilo to že zmíněný mistr napsal přání ke svatbě v roce 1976 takže to nemůže být správný údaj.V databázi pražského Olšanského hřbitova jsme našli rok úmrtí který je vytesán na pomníku rodiny Preissů a to rok v 1979. (Olšanský hřbitov Praha IX oddělení 10 b)Jak je to s místem úmrtí dosud nevíme.

Dalším údajem s kterým si nevíme rady je to že Vilém Preiss vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění a to dokonce že byl žákem profesora mistra Maxe Švabinského a profesora V.Bukovace.Stejně jako tento ůdaj uvádí Prokop Toman v Encyklopedii českých a slovenských umělců 12/91 a na webových stránkách Little Quarry z 21.3.2OO8.Na zmíněných stránkách je Vilém Preiss v nadpisu uváděn jako Velim Preiss, předpokládám,že se jedná pouze o chybu v překlepu.Je tam však i další chyba v datu úmrtí jak již bylo výše uvedeno.I další údaje jsou patrně ne zcela v pořádku. Především v tom že Vilém Preiss studoval na pražské Akademii výtvarných umělců.Procházeli jsme všechny žáky akademie i třídy zmíněných mistrů Švabinského a Bukovce.Dále se mi zdá zmatečné označení Viléma Preisse jako malíře „náboženských a mystických témat“ Zde by mohlo jít o záměnu s pražským malířem podobného jména Viléma B.Preise narozeného 25.5.1851 v Praze (Akademie 1868-1874),který opravdu na řadě míst především v západních Čechách zanechal řadu maleb s náboženskou tématikou.Jsou to obrazy například v kostele sv.Vavřince v Klobukách,v Kostele Nejsvětější Trojice Boží v Hlavicích obraz na Plzeňské bráně v Berouně a na faře v Rokycanech. Nicméně i Vilém Preiss – malíř kterého sledujeme maloval také náboženská témata. Například jde o vydražený obraz v aukci 28.3.2010 „Snímání z Kříže“.Bohužel jeho vyobrazení nemám k dispozici.

Z děl a aktivit které máme k dispozici od malíře a grafika Viléma Preisse se nám podařilo zjistit následující:


 

1.Portrét mladé dívky ,mastná křída,pastel na papíru,5Ox7O cm,signováno ,1964

 

yvonna-mala---kresba-preiss-001.jpg

2.Akt opálené ženy olej na papírové podložce, 4Ox45 cm,signováno

 

v.praiss-akt.jpg

3.Akt na Vydře , olej na papírové podložce, 25x3O cm,signováno

 

v.preiss-obr.-vydra.jpg

 

4.Portrét Emy Destinové, pastel na papíře cca 4Ox4O cm,žák?

5.Akt ženy olej na podložce, ? ? žáK?

6.Snímání z Kříže, olej 22,8x3O,7 cm

7.Opuštěný ostrov, ?

8.Rok v samotách?

9.Uctívání, ? R 1938

 

08preissvilemanbetung.jpg

10.Výstava „Nizející krajina očima pražských výtvarníků“27.4-18.6.1972

Vilém Preiss patrně jako člen výtvarníků SARSUM se účastnil i několika výstav se svými díly například dvou výstav v Praze 1, v Galerii u Řečických v roce 1972,

11.Ilustrace do publikace V.Síse „Olšanské hřbitovy“ 1929,Pražská akciová tiskárna Praha

12.Ilustrace pro nakladatelství papírníja Josefa Elstnera z Prahy Vinohrad

U následujících grafických speciálních prací si nejsem jist zda nejde spíše o práce otce Viléma Preisse (nar.1893) též Viléma Preisse (zemř.1924)

a)Mapa Slovensko a Stát Maďarský 1: 1 4OO OOO, 2.vydání 1923,A.Čvrtečka, Tábor

b)Mapa Uher,Charvátska a Slavonie 1925, A.Čtvrtečka, Tábor


 


 

Příjmení Preiss,Preis,Preus,Preyss jsou mezi výtvarníky v minulosti dosti hojná.Například


 

Hans Philipp Preuss malíř nar.1605 Erlach

František (Franz) Preiss 166O-1712, nalíř

František Preiss 1797,malíř

Abraham Preiss,malíř,Praha III,1711

František Preiss,sochař a řezbář Praha IV,+1.8.1712

Vilém Preiss, grafik litograf, + 1924

Vilém B Preis, Praha nar.25.5.1851,Praha malíř

Fritz Preiss,nar.9.1O.1883 Stettin,pobyt pak Paris aj.malíř

František Preyss,(Preiss) 1887, grafik, 191O se vystěhoval do USA

Vilem Preiss, 6.6.1893,Praha, grafik,malíř, + 24.11.1979

Bez bližích informací a datování jsem nalezl ještě další malíře s příjmenín Preiss v minulosti:

Abrahám Preiss

Christoph Preiss

Fritz Preiss

Hans Preiss

Johan Casimir Preiss


 

Viz další poznámky v Toman: Nový slovník výtvarných umělců,díl II,L-Ž,1993

A o dalších malířích s příjmením Preiss viz web LittleQuarry

http://littlequarry.blogspot.cz/2008_03_21_archive.html