Jdi na obsah Jdi na menu
 


Působí obtíže při lymeské borrelióze jen borrelie?

31. 10. 2007

  

    

9. Je spirochéta Borrelia burgdorferi sensu lato opravdovým etiologickým agens lymeské borreliózy?

 odů a druhů klíšťat jsou na zemi stovky. Na území České republiky žijí následující rody adruhy:

            Ixodes ricinus

Obrazek

kresba tužkami J.A.Votýpka

Obrázek nahoře samec klíštěte Ixodes ricinus který v dospělosti nesaje krev

Obrazek

 

Kresba tužkami J.A.Votýpka

Obrázek nahoře: Samice klíštěte obecného (Ixodes ricinus) před nasáním krve.Po nasání zvětší značně svůj objem i barva zadečku se změní většinou na podobu bílého nebo šedého rozvásnělého vaku. Po tomto nasání klade vajíčka (až 500 ks) a hyne.

 

 

            Ixodes hexagonus

            Ixodes triaguliceps 

           Dermacentor reticulatus

Obrazek

Kresba tužkami J.A.Votýpka

 

             Haemaphysalis concinna

Na sousedním území Slovenské republiky a dále na východ a jih žijí mimo uvedených i následující druhy, které vzácně a  příležitostně je možné nalézt i u nás:

 

             Dermacentor marginatus

Obrazek

Hyalomma aegyptium z Albánie, ze želvy Testudo hermannii

 

            Haemophysalis punctata

Obrazek

 

            Haemophysalis inermis

 

          Hyalomma marginatum

 

Při zákusu klíštěte se při vhodných podmínkách může přenést do vytvořené ranky v kůži nejen velké množství pathogenních spirochét např. Borrelia burgdorferi s.lato ,ale též několik dalších původců lidských onemocnění. Bylo prokázáno, že klíšťata jsou schopna přenášet na živočišného hostitele  následující původce jmenovaných onemocnění.(Onemocnění přenášená klíštaty na území našeho státu jsou zvýrazněna tučným písmem)

 

 Prvoci:

 

 

scan10008.jpg

Babesia

Vzhled prvoka rodu Babesia tak jak jej částečně vidíme v elektronovém mikroskopu

akvarel s perokresbou J.A.Votýpka

 

            Babesia bovis                        Babesioza

           Babesia divergens

 

 

 

            Babesia microti

            Babesia bigemina                   Texaská dobytčí horečka                    

            Babesia gibsoni

 

Obrazek

Červené krvinky s prvoky Babesia divergens u psa s akutní formou babesiózy.

             Toxoplasma gondii               Toxoplasmosa – suspektní přenos klíšťetem

 

 Borrelie

 

 

 

scan10011.jpg

 

                                  

            Borrelia hispanica                  Navratný tyf španělský

            Borrelia duttoni                      Návratný tyf africký

            Borrelia crociduri

            Borrelia kochi

            Borrelia russi

            Borrelia japonica

            Borrelia andersonii

            Borrelia tanukii

            Borrelia turdi

            Borrelia lusitaniae

            Borrelia lonestari

            Borrelia berbera

            Borrelia aegyptica

            Borrelia marocana

            Borrelia sogdiana

            Borrelia persica                      Návratný tyf perský

 

            Borrelia caucasica                 Návratný tyf  kavkaský 

            Borrelia sogdiana                  Návratný středoasijský tyf

            Borrelia latysevi

            Borrelia uzbekistanica

            Borrelia carteri                      Návratný tyf indický¨

            Borrelia novyi                        Návratný tyf severoamerický 

            Borrelia turricatae

            Borrelia hermsi

            Borrelia parkeri

            Borrelia burgdorferi             Lymeská borrelióza

            Borrelia garinii                       Lymeská borrelióza

Obrazek

Detail středu těla Borrelie garinii vykultivované v BSK mediu.Foto trasmisní elektronová mikroskopie foto RNDr.J.Bašta

 

            Borrelia afzelii                      Lymeská borrelióza

Obrazek

Kresba těla spirochéty rodu Borrelia, nahoře průřez tělem, vlevo různé formy spirál jedinců rodu, vpravo cysta

Kresba akvarelem a perem J.A.Votýpka

 

            Borrelia valaisiana               Lymeská borrelióza

            Borrelia bissetti                        Lymeská borrelióza                  

            Borrelia venezuelensis            Návratný tyf  středo a jihoamerický

            Borrelia neotropicali

 

 

 Franciselly

 

            Francisella  tularensis         tularemie

 

           

Rickettsie   

 

                                        

            Coxiella burnitii                     Q-horečka ( Balkánská horečka)

            Rickettsia rickettsi                 Americká  klíšťová riketsióza

            Rickettsia africae                   Africká  skvrnitá horečka

            Rickettsia rickettsii                Horečka Skalistých hor RMSF

            Rickettsia var.pijperi              Klíšťová skvrnivka jihoafrická

            Rickettsia conori                    Marseillská horečka(Středozemní horečka)

            Rickettsia australis                 Qeenslandská skvrnitá horečka

            Rickettsia japonica                Orientální skvrnitá horečka

            Rickettsia helvetica                Horečnatá perikarditida

            Rickettsia sibirica                   Severoasijská skvrnitá horečka

            Rickettsia slovaca                 Tibola

            Rickettsia mongolotimonae   Astracháňská horečka

 

        

Obrazek

            Anaplasma phagocytophilum          Lidská granulocytární ehrlichióza HGE

            Ehrlichia chaffeensis                           Lidská monocytární ehrlichióza HME

            Ehrlichia ewingii                                   Ewingova ehrlichióza

            Ehrlichia canis                                      Psí  a lidská ehrlichoóza kostní dřeně

 

Bartonelly:

  

Bartonella henselae                         Bartonelosa              

 

           

Obrazek

Kresba bakteriální buňky rodu Bartonella,zářez na kraji bakterie

kresba tužkami a akvarelem J.A.Votýpka

VIRUSY

  

  Flavivirus                              Evropská klíštová encefalitida

Obrazek

 

:           Flavivirus                               Ruská jaroletní encefalitida

            Flavivirus                               Skotská enfefalitis –Louping ill

            Flavovirus                              Nemoc Viru Powasan                                     

            Nairovirus                              Krymská- konžská hemorrhagická  horečka

            Nairovirus                              Nirobská nemoc ovcí

            Flavivirus                               Omská hemoragická horečka

            Flavivirus       ;                       Bukovinská hemoragická horečka¨

            Flavivirus                               Nemoc Kyasanurského lesa

            Orbivirus Kemerovo             Klíš´tové horečky

            Tribeč,Lipovník,Koliba                               

            Flebovirus Uukuniemi         Potepelská  endemická horečka

            Bunyavirus Bhandža             Východoslovenská horečka

            Coltivirus                               Colorado tick fever

            Coltivirus  Eyach                  Virus menigoencefalitidy                                         

Alphavirus                              Západní koňská encefalitida WWE

Alphavirus                              Východní koňská encefalitida EEE

Alphavirus                              Venezuelská koňská encefalitida VEE

 

 Jak je vidět z neúplného přehledu výše uvedeného je možné,že při zákusu klíštěte a za  vhodných  podmínek se dostane do organismu  i několik  původců různých nemocí. Závisí však na obranyschopnosti hostitele, zda se vůbec a kteří parazité uplatní.Navíc jsem přesvědčen, že klíšťata mohou příležitostně přenášet i další původce lidských i zvířecích onemocnění, především řadu druhů prvoků , plísní a červů, kteří ve výčtu nejsou uvedeni.  Zároveň se zdá být podceněna úloha ricketsií i v našich podmínkách. Napovídá tomu průběh řady onemocnění po zákusu klíšťat.  Je i pravděpodobné,že se při sílící  migraci a kolonizaci našich území obyvatelstvem ze vzdálených zemí se také výrazně rozšiřuje  paleta onemocnění k jejichž přenosu mohou pomoci i klíšťata.                                                 

 10.Neúčinná léčba infekce způsobené Borrelia burgdorferi

Při vyšetřování velkého množství klinického materiálu jsme se dost často setkali s případem opakované pozitivity při průkazu specifické DNA u pacientů, kteří byli před časem léčeni na lymeskou borreliózu. Často mezi tísíci vzorky ,i po několika letech po léčbě,  identifikujeme přítomnost specifické DNA Borrelia burgdorferi. Tato situace se může u některých pacientů mnohokrát opakovat. Nebýt dalších přímých metod pro průkaz živého původce onemocnění jako je kultivace nebo  imunoelektronoptický průkaz, kdy je možné prokázat bezpečně spirochétu ve stejném klinickém materiálu snad bychom uvažovali i o možnosti začlenění genomu spirochéty do genomu hostitele, jak se v poslední době snaží genetici odbornou veřejnost  přesvědčit. Zdá se, že vysvětlení je spíše v neúčinné a nedostatečné léčbě, nebo v rezistenci bakterií na současnou léčbu. Práce, které by se zabývaly citlivostí a rezistencí Borrelia burgdorferi na antibiotika a chemoteraupetika jsou ve světové literatuře vzácné a jen ze starší doby.  V této souvislosti je jistě zajímavé, že pět let před objevením Borrelia burgdorferi jako původce lymeské nemoci  zkoušel léčbu lymeské juvenilní artritidyA.C.Steere (12..Steere, A.C, 1977) penicilinem, erytromycinem a cefalexinem. U sedmi z osmi léčených pacientů se po dvou měsících od léčby projevily poškození kloubů, neurologické a srdeční anomálie.Léčba za použití uvedených antibiotiky již tehdy selhala. I pozdější práce upozorňují, že i po relativně bezpečné  léčbě (minimálně 2 týdny cefriaxonem) je možné DNA Borrelie burgdorferi dokázat po klinickém relapsu (až v 40 %)  a dokonce i kultivačně.(13..Oksi ,J.1999) Nicméně specifickou DNA bylo možné prokázat v pokusu na zvířeti i  tři týdny po injekci  varem usmrcených bakterií Borrelia burgdorferi. Z uvedeného lze usuzovat ,že identifikace specifické DNA , bez úspěšné kultivace prokazuje také jen na mrtvá těla borrelií po léčbě.(14..Straubinger,R.K.2000) Podle doporučení  EUCALB  se používá k léčbě lymeské borreliözy – v různých stádiích a  při léčbě borreliové arthritidy, neuroborreliózy, borreliových kožních forem i borreliové karditidy následujících antibiotik:

 

Antibiotikum syn. účinek Rickettsie Borrelie*) Bartonella*) Anaplasma/o
Amoxicilin viz 1) bakt.stěna  negat.    + -  negat.  negat.
Ceftriaxon viz 2) bakt.stěna  negat.    + -     +  negat,
Cefotaxim viz 3) bakt.stěna  negat.    + -  negat.  negat.
Penicilin G viz 4 bakt.stěna  negat.    + -      +  negat.
Doxycyklin viz 5) proteosynt.      +    + -      +     +
Cefuroxim viz 6) proteosynt.  negat.    + -   negat.  negat.

 

1) Amoclan,Augmentan,Amoxiclavulan 1 a, Amoxiplus,Clavamox

2) Rocephin

3) Claforan

4) Retarpen

5) Deoxymykoin,Vibramycin,Doxybene,Doxyderm,Doxydyn,Doxyhexal,Supracyklin,Vibravenos

6) Zinkat,Curocef,Furoxim,Zinacef

 

 

Antibiotikum Syn. účinek Rickettsie Borrelie+) Bartonella*) Anaplasma/o
Erytromycin viz 7) proteinosynt.        +        +        +  negat.
Roxitromycin viz 8) proteinosynt.  negat.        +  negat.       negat.
Spiramycin viz 9) proteinosynt.  negat.        +  negat.  negat.
Azitromycin viz 10) proteinosynt.  negat.      + -       +  negat,

 

 

 

7) Akne Cordes ,Aknemycin ,Eryaknen  ,Erystad ,Erythrocin ,Meromycin Stiemycin,   Monocin ,Pediatrocin ,Semibiocin ,Eryderm, Inderm, Monomycin, Staticin            

8) Rulid, Roxigrun

9) Rovamycin, Selectomycin

10) Summamed, Zintromax,Ultrion

 

 

Poznámky:

 

+)  celé spektrum borrelií způsobujících lymeskou borreliozu   

*)   Bartonella henselae   

/o)  Anaplasma phagocytophilum              

                       

Zdá se, že klasické schéma léčby akutního stádia (doxycyklinem) pokud dávkování je schopno vytvořit dostatečnou koncentraci v tělních tekutinách a udržet ji dostatečnou dobu, stačí znemožnit množení spirochét, ale zároveň také dalších patogenních agens, které mohou přenášet klíšťata. Jsou to z prvoků Babesie, z bakterií Bartonelly, některé gram+ a gram- koky, gram-bakterie, a dokonce  Rickettsie a  Ehrlichie  i  Anaplasmy.S ohledem na to,že doxycyklin je výrazně bakteriostatický je zřejmé, že přetrvává část mikroorganismů v těle pacienta i po léčbě. Při a po léčbě musí organismus sám aktivací obraných sil především z oblasti buněčné imunity  zneškodnit zbytek živých spirochét. Spirochéty nesnadno vytvářejí  rezistentní mutanty .Značné množství produkovaných plasmidů však upozorňuje i na to, že by bylo možné pomocí „R-faktoru“ přenášet rezistenci na antibiotika i v tomto případě, dokonce i od jiných druhů a rodů bakterií. Také indukcí tvorby nových enzymů, které jsou schopné rozkládat antibiotika mohou  snad i spirochéty přežívat v těle pacienta.Zdá se že východiskem pro účinnou léčbu lymeské borreliózy je opakovaná, kombinovaná léčba za současné podpory imunitního systému pacienta. Zdá se že nejvýhodnějším obdobím pro přeléčení chronických borrelióz je právě zimní období, kdy častěji vycestují deponované spirochéty do krevního řečiště a jsou přístupnější účinné koncentraci antibiotik.Prakticky všechna používaná antibiotika v léčbě lymeské borreliózy jsou bakteriostatická a širokospektrá. Výhodou používaných antibiotik je, že působí i proti dalším patogenům ,která přenášejí klíšťata. Je dokonce možné uvažovat vážně o tom, že řada pozdních klinických obtíží souvisejících se zákusem klíštětem je důsledkem jiné než borreliové etiologie a lze je přičítat aktivací původců jiných infekcí, které jsou přenášeny klíštětem.

Obrazek

 

 

Obrazek

Švýcarský mikrobiolog Willi Burgdorfer, který první objevil v krvi dětí s juvenilní artritidou spirochétu rodu Borrelia, která poté byla vyhlášena za původce lymeské borreliózy a byla pojmenována po něm. Dr.Burgdorfer se většinu svého života zabýval patogenními rickettsiozami, slavný se stal však  objvem spirochéty. V poslední době se v klíšťatech společně se spirochétami rodu Borrelia nacházejí i patogenní rickettsie, jimž se přisuzuje též něco z projevů lymeské borreliózy, možná že jejich důležitost v průběhu onemocnění ještě vzroste a lymeská borrelióza dozná revizi-