Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé,kultura a historie na ostrově Murter

4. 7. 2008

 

Obrazek

Rozvaliny bývalých budov na jižní straně nejvyšího vrcholu ostrova Raduč dodnes zachovalé, vzadu zachovalé půdorysy suchých zdí.

Obrazek

Ukázka zbytků zdění suchých zdí původních obyvatelů Dalmácie Tráků - tentokrát na pobřeží Malé Asie - Trója.Podobnost s typem krajiny i systémem základů s pozůstatky na ostrově Murter je nápadná.

 

Lidé,kultura,historie.

(Originální staromurterské pověsti viz

http://ja.webzdarma.cz/ )

 

Z přírodních podmínek, z fauny i flóry jsem všude upřímně nadšen, v případě jadranského pobřeží přímo unesen. Naproti tomu ,když mám popisovat lidi a jejich dílo ozve se ve mně vrozený kritický talent a na nikom nenechám nitku suchou.

Obrazek

Podled na novou zástavbu apartmanů na ostrově.

Na ostrově Murter dnes žijí většinou bohatí lidé, kteří se zde snad ani nenarodili.Spíš než žijí, vlastní, nebo staví čím dál nevkusnější a čím dál luxusnější sídla . Někdy je jejich majitelé používají též na víkendy u moře.Nová honosná sídla postavená pro pravidelný zisk z vnitrozemských turistů a bohatších obyvatel okolních zemí, drahá auta z Německa a Rakouska o tom svědčí nejlépe.V nových luxusních domech pokud se Chorvatů týká, žijí nanejvýš bohatí obyvatelé velkých měst vnitrozemí této země.Dříve zde chudá země jistě uživila dobře zdejší obyvatele.Pole pro pěstování obilí zde zcela zanikla a na částech s úrodnou zemí je dnes jen planě rostoucí krásný oves, který již léta lidská ruka neje. Sady jsou opuštěné, zpustlé, vše je připraveno a rozparcelováno pro výstavbu dalších apartmánů.

Bída dnešní architektury

Zásadním způsobem se liší původní zástavba – účelové kamenné jednopatrové rybářské domky a nová nová výstavba směsné úpadkové architektury s orientálními prvky. V každém nově stavěném jsou nejrůznější oblouky,často prefabrikované z litého betonu. Oblouky nad okny, ale také nadbytek oblouků na vchodem a vytváření celých balustrád z oblouků většinou v prvním podlaží. To je prvek, který je patrný též u našich nových staveb v satelitních městech a především tam ,kde architekti a zedníci byly bulharského nebo tureckého původu. Navíc v poslední době se zde velmi daří dalšímu nevkusnému prvku pocházejícímu z  klasických italských staveb – prefabrikovaným sloupkům zábradlí, které imitují mramorová zábradlí . Zábradlí se dělá všude, čím víc tím líp. Takový rozsah nevkusu v této střízlivé, na přírodě zcela závislé krajině je opravdovým kýčem.

Obrazek

Odstrašující"sladké architektury" typ nového bungalovu pro turisty.

 V každé nové zahrádce jsou alespoň z části zdejší původní rostliny.Je to olivovník, fíkovník a vinná réva. Je zajímavé, že pokud se tyto krásné, a sem určitě patřící rostliny ,rozrostou mírní  nevkus nových staveb tím, že je milosrdně zakryjí. Označování staveb, informační tabule  a vůbec literatura pro turisty případně znallí průvodci zde zcela shcázejí. Celý týden jsem pátrali po mapě ostrova. Marně. Žádná z desítek turistických kanceráří ani trafiky neměly jedinou podrobnou mapu ostrova. Teprve poslední den, kdy jsem se mapy dožadovali každodeně jsem ji koupili v obchodě se zeleninou!!

Obrazek

Původní uličky mezi rybářskými domky.Žádné fajnové bydlení, ale ukázka historie.

Obrazek

Je zajímavé, že jen vyjímečně v takovém prostředí narazíte na vinárnu, tavernu, obchod s rybam nebo pokrmy z nich.

Krásné staré město z kamenů pod Akropolí

Jen trpělivý turista, který pravidelně navštěvuje sakrální  stavby nalezne také stavební poklad na ostrově o kterém se jinak nedozvíte. Je to jakési staré město především pod vrchem ,kde stojí kotel sv.Rocha. Nádherné ,dovolím si říci přímo antikou ovlivněné stavby, uličky, terasy, schodiště, vše původní, ze zdejšího kamene. Dnes téměř v každém takovém krásném stavení pracují zedníci a stavby se pomalu mění na na triviální turistické bungalovy. Téměř nikdo zde nebydlí, není zde žádná historická hospůdka a obávám se, že zdejší staré město, kde dodnes je patrná italská antika se změní v banální turistický průmysl s kulisou historických kamenných zdí. Již dnes visí nevkusně na řadě neobývaných malých kamenných domech agregáty klimatizace a i jiné atributy moderní doby.Na pobřeží části ostrova Betina jsem dokonce měli možnost na vznikající stavbě pozorovat imitaci starých časů. Na kostru z litého betonu se zvenší přilepí prefabrikovaný káme, který dělá dojem staré stavby, uvnitř jde o klasickou vyzdívku voštinovou cihlou. Škoda. To již není ono.

Obrazek

 

Obrazek

Podle pár jeptišek a řady starších paní stále oblečených v černém, které nevynechají jedinou  bohoslužbu v jednom z tří opravených kostelů na vrcholech kopců ostrova, je zřejmé, že zde je původně křesťanská společnost s dávnými kořeny. Nechci sahat nynějším obyvatelům do svědomí, ale zdá se mi, že zde původně žili vyznavači nejméně tří náboženství .

Patron ostrova i města Šibenik Archanděl Michael a jemu zasvědcený kostel.

 

Vpravo Sv.Michal v městském znaku blízkého města Šibenik

 

Obrazek

Obrazek

 

Kostel sv.Michala se zvonicí

 

 Došel jsem k tomuto názoru porovnáním původní architektury zdejších kostelů. Tak například velký kostel nejblíže centru města Murter kostel sv. Michala  z roku 1720 (Uváděný v literatuře  i jako kostel Blahoslavené Matky Boží - Die Kirche Muttergottes vom Heil, na mapě Sv.Mihovita)je zřejmě původně kostel křesťanský , posléze jistě i katolický.

 

Obrazek

Obrazek

 

 

 

Nicméně jeho věž nese zdejší architektonický rys - otevřené zvonice, které připomínají řecké a italské zvonice u křesťanských kostelů.

 

 

Vpravo pravoslavné zobrazení Archanděla Michaela, který válčil s ďáblem a je patronem vojáků, rytířů. Je zobrazován s hořícím mečem nebo kopím, někdy je zobrazen s poraženým drakem nebo ďáblem s křídly pod nohami.

 

 

 

Akropole s kostelem sv Rocha.

 Nad nejstarším kamenným městem o kterém jsem psal výše(Staro Selo) je terasa se širokým výhledem a uprostřed stojí kostel sv.Rocha (sv.Roka)protáhlá stavba antického typu bez věže a jen v přední části s otevřenou typicky řeckou zvonicí.

Obrazek

Kostel sv.Rocha (s.Roka) připomíná typem své stavby proporce antického chrámu vystaveného na akropoli nad kameným městem.

 

 

 

 

Obrazek

Stavba kostela sv.Rocha také dnes připománá spíše kostel pravoslavný nebo řeckokatolický.

Obrazek

Svatý Roch, světec francouzkého původu, který pomáhal nemocným i nemocným při morové epidemie. Přitom sám morem onemocněl a jejdiný kdo se o něj během nejhoršího staral byl jeho pes. Sv.Roch je ochránce nemocných a chromých a pejsků.

Obrazek

Kolem kostela sv.Rocha je jedním vrcholu vrchoviny Glavičine s pohledem na bývalé antické letovisko Villa magna je vydlážděna velká plocha připomínající antickou akropoli

Obrazek

Obrazek

Pohled na kostel sv.Rocha z Betiny

Zde před tím než byl vysvědcen  katolický kostel musel být kostel pro řecko-katolické věřící. Dovolím si ještě spekulovat dále a to proto, že umístění kostela nad kamenným městem z římské doby, vydrážděná velká plocha a typ stavby byl původně vlastně jakousi  murterskou akropolí s chrámem věnovaným římskému nebo římským bohům. Všechno pro to světčí. Kolem dokola nikde není místo, kde by mohl být zřízen hřbitov. Pod akropolí je jen nově vybudované schodiště lemované piniemi a pod akropolí jsou dodnes základy antických staveb ve formě základových zdí ze zdejšího vápence.

Kostel svatého Františka s věží připomínající minaret z doby turecké anexe.

Kostel svatého Františka z roku 1601 jehož zvonice připomíná minaret v obci Betina ostrova Murter.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Svatý František z Asssi, syn bohatého italského kupce se věnoval prostému životu a obdivu němých božích tvorů a přírody, dnes patronem ekologů

Zdaleka je vidět vysoká hranatá věž uprostřed starého města Betina ostrově, která i vás nenechá na pochybnostech, že se jedná původně o minaret. Právě proto se domnívám, že i na ostrově byla část obyvatelstva, která vyznávala islám. To podporuje i ráz starého městečka vystavěného v stráních kolem kostela sv.Františka. Jen tak pro zajímavost právě zde jsme nalezli jako na jediném místě ostrova rostoucí divokou tureckou okurku, která metá své zralé plody dalůeko do okolí.Kolem tohoto kostela, kde si myslím, že byla původně mešita není ani kousku místa pro případný hřbitov jak bývá u katolických kostelů.

 

 

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Stručný přehled dějich Chorvatů a Chorvatska nám pomůže lépe pochopit charakter i chování  obyvatel této přímořské země.:

 

 

Historie Dalmátského pobřeží.

Doba nejstarší.

Obyvateli členitého pobřeží Jaderského moře byli v době mladší doby kamenné  Trákové. V době kolem  roku 1300 př.n.l. dorazili na toto pobřeží kmeny indoevropského původu, které se dočasně zdržovaly ve středoevropské nížině (oblast dnešního Maďarska). Byli to llyrové,Dalmatové,Panonové a Liburni. Tito noví přistěhovalci vytlačili Tráky do oblastí  Jonského a Egejského moře. Z těchto oblastí přicházeli Řekové a usazovali se na Dalmátském pobřeží. Ilyrové se čím dále více věnují rybolovu, plavbě mnohdy též napadají obchodní římské lodě. Od 3.století př.n.l. se věnují otevřeně pirátství. Řím odpovídá v letech -229 až -168 vojenskými zásahy na pobřezí Dalmácie  a od roku 167 př.n.l. vytváří nad Dalmácií  římský protektorát. V prvním století př.n.l. je zřízena Římská provincie Illyricum. Mladí muži pocházející z této provincie byli známí svou silou a agresivitou a byli ve větší míře zařazováni do římských legiií.

V 5.století ještě před příchodem slovanských kmenů Chorvátů a Slovinců plení jadranské pobřeží Dalmácie kmeny Vizigótů, Hunů a Ostrogótů.

 

 

Obrazek

Nahoře hřbitovní kostel Matky Boží  v části antické rezervace Gradina, který je vzpomínán již v roce 1480, přestavěn v roce 1668.

 

 

 

 

 

Průzkum archeologů na počátku minulého století potvrdil písemné zmínky z dob císaře Nera ,že právě na ostrově bylo antické město Colentium, které stejně tak tehdy jako dnes sloužilo privilegované vrstvě římských občanů z blízkých měst na pobřeží Iadera (dnes Zadar) a Skardona (Skardin)  jako letovisko, sluneční a mořské lázně. O sídle Collentium (Kollenton) se zmiňují jak římský Plinius  tak řecký filosof Ptolemaus. Později byl ostrov nazýván sám jako Collentum, případně jako Srimac nebo Villa Magna.

 

Obrazek

 

Podoba názvu ostrova Murter během doby se měnila: Mortar, Muraie, Mortura, Mortara.Podobně jako když byl ostrov nazýván jako jménem Srimač – (Srimac,Srinac) i v dříve používaném spojení Murter-Srimač – dnes již jen MURTER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příchod prvních Chorvatů - období stěhování národů

 

 

 

 

 

Původ obyvatel Chorvatska a i všech chorvatských ostrovů je třeba hledat v době stěhování národů a vpádu slovanských kmenů na Balkán a na Dálmácii. V rozmezí let 600-610 našeho letopočtů slovanský kmen Chorvatů  a Slovinců obsazuje po bojích Panonii, Dalmácii i Norika. Museli o své území vybojovat při vítězných bitvách s Avary,Langobardy,Bavory Franky i s vojsky Byzantského království. Vznikala rodová a místní knížectví, Chorvaté se vyznamenávali v útočných válkách proti ostrovům za použití člunů vlastní provenience.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Stálý boj o nezávislost a samostatnost.

 

 

Po opakovaných bojích podlehli až v devátém století Frankům, Slovince vytlačili Němci. V obsazených uzemích často vznikala povstání. Přitom řada z nich na čas osvobodila Chorvaty od nadvlády, tak tomu bylo v období roků 845-864 kdy chorvatský kníže Trpimír osvobodil Chorvaty a Slovince, krátce po tomto období si podmanila Chorvaty Byzantská říše. Ale pro léta 879-892 je zase osvobodil včetně Srbů  kníže Branimír. Car Simon na přelomu desátého století porazil Srby ale Chorvati se ubránili.Válka nebyla jen o politickou moc ,ale dlouhodobá válka byla vedena o hospodářský vliv v oblasti, který si nárokovaly Benátky.

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Přijetí křesťanské víry římského ritu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roku 925 přijímají Chorvati za státní církev křesťanství římského ritu. Štěpán Držislav se stává chorvatským králem a v letech 986-1018 obnovuje panství Chorvatů nad Dalmácií.Stejně tak král Petr Krešimir v letech 1058-1078 dokonce rozšiřuje panství dále do jižní Dalmácie. V roce 1089 je po povstání zrušeno Chorvatské vazalství vůči papeži. Roku 1192 se Chorvaté spojují s uherskými Arpádovci, v letech 1204-1358 vzniká Chorvatská přímořská republika uznávající hospodářskou nadvládu Benátek. 1242 pustoší Mongolští Tataři sever Chorvatska.

 

1389 utrpěla spojená vojska včetně Chorvatského porážku od Turků na Kosevě poli a národy uznávají vazalskou závislost na Turecku.Až do roku 1450 Turci rozšiřují svůj vliv na Balkáně.

1718 Rakousko po bojích s Osmanskou říší získává část Srbska,Banátu,Benátky udrželi je část opěrných bodů v Dalmácii.

1809-1813 Patří Dalmácie Francii

1876 Srbsko černá Hora a Rusko  vyhlašuje Turecku válku

1878 Turecko zcela poraženo,

1881 spojenectví Srbska a Rakouska-Uherska

1913 válka Turecka proti Benátkám a balkánských zemí proti Turecku

Vytlačení Turecka z jeho dosavadních držav na Balkáně. 

1914-1918 - První světová válka Chorvaté v Rakousko-uherské armádě.

 

 

Království Choravatů a Srbů

 

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 Po první světové válce

 

 

 

 

 

Po první světové válce ruší Chorvatsko závazek vůči Habsburské monarchii a uzavírá svazek se Srby.. První  král Srbů a Chorvatů provádí monarchisticko-fašistický převrat. V letech světové hospodářské  krize je povstání v Dalmácii. Roku 1932 vzniká v Chorvatsku fašistická organizace „USTAŠA“ podporovaná Itálií. Roku 1935 se Jugoslávie orientuje na spolupráci s fašistickým Německem. V roce 1939 vyhlašuje Chorvatsko autonomii. 27.3. 1941 dochází k protifašistickému povstání v Jugoslávii a ke svržení proněmecké vlády. Němci útočí na Jugoslávii a Řecko od 6.4.1941.

 

 

 

 

 

 

 

Samostatné Chovatsko s podporou nacistického Německa

 

 

 

 

 

 

 

Několik dnů poté obsadili Němci Chorvatsko a dne 11.4.1941 vyhlašují Samostatné Chorvatsko s fašistickou vládou v čele s A.Paveličem.

 

 

 

Poté následovala krutá partyzánská válka vedená maršálem B.Titem jehož jednotky osvobodily i území Chorvatska bez pomoci zahraničí. Vznikla Jugoslávie která měla vzdorovat Stalinskému diktátu a otevírala se směrem na západ.

 

 

 

 

 

Chorvatská republika v měnící se demokratické Evropě.

 

 

 

 

 

 

 

Řada Chorvatů odchází do zahraničí (patřili mezi nejčastější zahraniční delníky na západě) a při prvé příležitosti po roce 1989 se rozhoří bratrovražedný boj

 

 

Obrazek

 

Chorvatů se Srby za samostatnost. To se za těžkých ztrát, které jsou ještě dnes patrny ve vnitrozemí Chorvatska podařilo.

 

 Nicméně sám cítím, že dnes jsou Chorvaté jedni z nejortodoxnějších evropských nacionalistů a mají velké porozumění k nacionalizmu a nadřazenosti tvrdých Germánů. Všiml jsem si, že na ostrově není jediný asiat, i když většina prodávaného zboží je z Asie, černocha jsem viděl jediného ve Vodici. Řada mladých mužů je vyholena dohola, hladce oholena a snaží se vypadat jako skini. K vousatým, k lidem neoblečeným do jejich módní černé barvy, k zvláštním turistům bez mercedesu a německé poznávací značky jsou chladnější až podezíraví.

Obrazek

 

V opuštěných staveních jsou fašistická hesla a symboly. Je zde nyní oblíbena černá kůží potažená motoristická přilba s výraznými znaky někdejších nacistických přileb za druhé světové války.  Když jsem mluvil se starší zdejší občanskou svoji špatnou srbochorváčtinou ,snad přecházející trochu v ruštinu, odpovídala mi vytrvale německy. A až potom co jsem s ní začal mluvit německy se celá rozjařila a byla úslužná. Něco nedobrého zde mezi „milými“domorodci cítím, to samé jako když jsem pobýval mezi opilými obyvateli Liptova a zmínil jsem se  o Hlinkovi jako o nacionalistovi. Když mohu porovnat mé zkušenosti se Srby nebo Rusy to je noc a den. Holt Slovani jsou dobrosrdeční, otevřenější, tolerantnější vždy  o trochu víc než zdejší staří i mladí a toho si cenním.. Co nemohu upřít Chorvatům to je opravdu dobré pivo.Vyzkoušel jsem snad všechny chorvatské značky, ale všechny mi chutnají. Je to snad jen pro téměř tropické teploty nebo je to projev touhy po domově, i když doma toho piva moc nevypiji? Tuším, ale, že bych možná v historii  přípravy zlatavého moku zde našel nějakého  toho sládka z Čech.Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

Obrazek

Použito při přípravě textu následující literatury:

Stanko Ferič: Das Murterinische Inselbrevier ,Kornati -.MURTER 1999

Politické dějina světa v datech, díl 1,Svoboda Praha 1980

 

Igor Birin: Otok Murter : Wanderkarte, Hrvatska ,2006

Bohuslav Novotný: Encyklopedia archeologie, Obzor,Bratislava 1986

 

Foto original Yvonna a Jiří Ant.Votýpkovi, Praha 2008

Obrazek

 

 

Náhledy fotografií ze složky Jadran-Murter-2008